Iskolaelőkészítő csoport

A 15 alkalmas  csoportot az iskolakezdés előtt álló gyermekek számára ajánljuk. Célja az iskolaérettséget meghatározó képességek és készségek fejlesztése játékos formában. A foglalkozásokon a tanulást megalapozó képességeket, készségeket fejlesztjük: testséma, térbeli, síkbeli és időbeli tájékozódás, bal-jobb differenciálás, emlékezet, megkülönböztető képesség, szerialitás, intermodalitás, analízis-szintézis, figyelem, feladattudat, feladattartás, finommotorika, grafomotoros készség, szókincsbővítés, kifejezőkészség, szövegalkotás, stb.

Csoportlétszám: 6-8 fő.

Tervezett időpont: 2011. október 7.-től péntekenként 1500-1600.

Ára: 3000 Ft/fő/alkalom;  azaz  45000Ft a 15 alkalmas tréning.

 

Jelentkezés a csoportokra:

Lőrincz Orsolyánál: 20/317-2516 vagy lorincz.orsolya@pszichofeszek.hu