Iskolaelőkészítő csoport /a csoport átmenetileg nem indul/

A 15 alkalmas  csoportot az iskolakezdés előtt álló gyermekek számára ajánljuk. Célja az iskolaérettséget meghatározó képességek és készségek fejlesztése játékos formában. A foglalkozásokon a tanulást megalapozó képességeket, készségeket fejlesztjük: testséma, térbeli, síkbeli és időbeli tájékozódás, bal-jobb differenciálás, emlékezet, megkülönböztető képesség, szerialitás, intermodalitás, analízis-szintézis, figyelem, feladattudat, feladattartás, finommotorika, grafomotoros készség, szókincsbővítés, kifejezőkészség, szövegalkotás, stb.

Csoportlétszám: 6-8 fő.