Makovics Gábor

Makovics Gábor

Makovics Gábor pszichológus

Rendelési idők:

XIII. kerület: hétfő: 09:00 - 12:00, kedd: 14:00 - 18:00, csütörtök: 09:00 - 12:00

Online foglalás XIII. kerület

TANULMÁNYAIM

● A viselkedéselemző diplomát a Pécsi Tudományegyetemen szereztem 2018-ban. Már a képzés alatt is igazán magával ragadtak a gyermekekről, a fejlődésről, a tanulásról, az önismereti alapokról és a társas közeg ránk vonatkozó hatásairól szóló kurzusok. Éppen emiatt szakdolgozati témáim között megjelent a tanulási motiváció, az önbecsülés különböző területei és a társas összehasonlítás is.

● Ezt követően az Eötvös Loránd Tudományegyetemre jártam 2018 és 2020 között, ahol pszichológus végzettséget szereztem. Mivel eddigre már tisztábban látszott előttem, mi érdekel, így a tanácsadás és iskolapszichológia területét választottam specializációként. A szakdolgozatom témái is ötvözték ezt a kettősséget: egyrészt egy iskolaérettségi vizsgálatot végeztem el, másrészt pedig a fiatal felnőttek önállóvá válásával kapcsolatban végeztem kutatást.

SZAKMAI TAPASZTALATOM

● Önkéntes munkáimat tekintve az EFPSA két kampányában (Mind the Mind, Better Together) is részt vettem, melyek során diákok számára tartottunk csoportfoglalkozásokat a mentális betegségeket és az egyéb tulajdonságokat (pl. etnikum, szexuális orientáció) érintő megbélyegzés csökkentése érdekében.

● Gyakorlataim során dolgoztam iskolapszichológus kolléga mellett a Raoul Wallenberg Szakgimnázium és Szakközépiskola intézményében, ahol lehetőségem volt csoportos foglalkozásokat tartani a diákok számára. Emellett a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat: IX.kerületi Tagintézményében is végeztem gyakorlatot, ahol jobban beleláthattam az ott folyó munka rejtelmeibe.

● Az Illyés Sándor Szakkollégiumban először tagként, 2020 óta pedig mentorként nyújtok segítséget hallgatótársaimnak egyetemi életük vezetésében.

● Miután elvégeztem az egyetemet, 2020-ban egy integratív óvodában helyezkedtem el, ahol jelenleg is pszichológusi feladatokat látok el a gyermekeket, szülőket és pedagógusokat érintő témakörökben.

 

MIBEN SEGÍTHETEK?

Óvodás korú gyermekeknek és szüleiknek:

- Neveléssel kapcsolatos kérdésekben.

-  Alvási, étkezési szokásokat érintő nehézségek esetén.

- Szobatisztaságra vonatkozó elakadásokban.

- Nehéz életesemény feldolgozásában (pl. gyász - veszteség, válás, költözés).

- A szeparáció, leválás, elengedés nehézségeiben.

- Beilleszkedési és kapcsolatteremtési problémák esetén.

- Az érzelmi élet nehézségeiben (pl. fokozott érzékenység, túlzott visszahúzódás, túlzott agresszió, kudarctűrés nehézsége).

(Fiatal) felnőtteknek:

- Egyetemi életben tapasztalt nehézségek, elakadások esetén (pl. egyetemkezdéssel kapcsolatos dilemmák és karriert érintő kérdések átgondolása, vizsgastressz oldása).

- Munkával és munkahellyel kapcsolatos kérdésekben (pl. munkakeresés nehézségei, kiégés elkerülése, vezetői szereppel járó nehézségek átgondolása)

- Párkapcsolati nehézségekben egyéni tanácsadás során (pl. párkeresés, szakítás feldolgozása, elköteleződés nehézségei)

- Önismeretet, önelfogadást érintő kérdésekben