Pszichológus, gyermekpszichológus Pszichológiai tünetek, problémák

Pszichológus, gyermekpszichológus, pszichiáter
Bemutatkozás
Szolgáltatásaink
Problémák, amelyben segíthetünk
Pszichológusok, szakemberek
Aktuális Galéria Linkek Rendelő bérlés, rendelő kiadás Árak Kapcsolat

A családról és családterápiáról

A családról és családterápiáról


Család és családterápia

A családról
A társadalomban a család az elsődleges és egyben legfontosabb csoport. Ez az összetett működési egység jelentős – pozitív vagy negatív – értékeket hordoz és ad tovább a soron következő generációknak, és hatalmas személyiségformáló hatással bír az egyénre nézve. A családtagok folyamatos érintkezésben vannak egymással, erős érzelmi kötelék van közöttük, és a családon belül zajló kommunikáció révén valósítják meg önmagukat. Ez a kis közösség szeretetet, empátiát, biztonságot nyújt számukra.
Bár a család a legfontosabb színtere, de a szocializáció ma már - a társadalmi átalakulásnak köszönhetően – nem csupán a családon belül zajlik. Ezek a változások megnövelik az egyénre háruló terheket, befolyásolják a modern család szerkezetét. Ahhoz, hogy az egyén, illetve a család meg tudja tartani harmonikus egyensúlyát, alkalmazkodóképesség és nyitottság szükséges.
A család a személyiségfejlődés és kibontakozás meghatározó színtere, de sok esetben a családot alkotó egyének számára nehezítő és betegítő tényezővé válhat. Megannyi vizsgálat igazolja, hogy a különféle beilleszkedési és viselkedési problémák, a szenvedély-betegségek, illetve pszichoszomatikus betegségek mögött gyakran a családi élet zavarai húzódnak meg.


A család, mint rendszer

A család vérségi és érzelmi kapcsolatokon alapuló rendszer, amelybe beletartozik a tagok múltja, jelene és jövője. Az itt zajló történések kihatnak a családot alkotó tagokra és magára a családi rendszerre is. Az egyén viselkedése is jobban érthető, ha azt családi összefüggéseiben vizsgáljuk.
Miként minden élő rendszernek, a családnak is meg kell újulnia időnként, követnie kell a külső és belső változásokat. A családi élet ciklusokban zajlik, és az életciklusoknak megfelelően időszakonként átrendeződik a családtagok egymáshoz való viszonya, amit az érintettek általában elfogadnak. Ha azonban valamilyen ok miatt képtelenek erre, működészavar lép fel, ami különféle viselkedésbeli, valamint szomatikus tünetek formájában jelentkezik.


A családterápia fogalma

A családterápia folyamata szorosan kapcsolódik a megelőzéshez. A családterápia nemcsak a már kialakult családi működési zavarokkal foglalkozik, hanem ezen zavarok, tünetek és betegségek soron következő generációra történő "átörökítésének" megelőzésében nyújt segítséget.
A családterápia olyan pszichoterápiás szemlélet és egyben módszer, amellyel a pszichológus segít a problémák okainak felderítésében, mégpedig a tüneteket hordozó egyénnel és annak családjával együttműködve. A szakember a családterápia során – a lehetőségekhez mérten – optimalizálja a családi rendszer működését: megváltoztatja az élmények átélésének minőségét, és ezáltal a család viselkedését.


A családterápia célja

A családterápia célja orvosolni a problémákat, megszüntetni a tüneteket, és elősegíteni az egyensúly megteremtését a családban. A családterápia hatékonyságának kulcsa a megelőzés: a nem megfelelő működéshez vezető út korrigálása, megtörése. Ha a családterápia eredményes, nem csupán az aktuális problémák és tünetek szűnnek meg, de a következő generációknál is kisebb lesz a testi és lelki tünetek megjelenésének valószínűsége.


Történeti visszatekintés

A családterápia első alkalmazására az 1950-es években került sor az Egyesült Államokban. A szakemberek hatékonyabb módszereket kerestek a pszichózisok gyógyítására, és a betegeket családtagjaikkal együtt kezdték el kezelni, mivel megfigyelték, hogy pácienseik állapotát és viselkedését jelentős mértékben befolyásolja hozzátartozóik jelenléte. A kutató mind nagyobb szerepet tulajdonítottak a pszichiátriai megbetegedések kialakulásában és fennmaradásában szerepet játszó tényezők közül a páciensek közvetlen környezetében lévő személyek közti hatásoknak.


A családterápia kialakulása, fejlődése

A családterápia módszere a pszichoanalízis, a csoportterápia és a szociálpszichológia alapján fejlődött ki, felhasználva a kultúraantropológia és a kibernetika kutatási eredményeit is.


A családterápiás szemlélet és módszer

A családterápia több irányzata ismert napjainkban, de közös jellemzőjük, hogy mind az adott probléma családon belüli összefüggéseit vizsgálja és a családdal folytatott interakciók révén törekszik a krízis megoldására.

Az egészséges családi rendszer magában foglalja azon folyamatokat, amik működészavar esetén igyekszenek megszüntetni a zavart és a fejlődés irányába hatnak. Ezzel szemben a kóros családi rendszerekre a felmerült problémák fenntartása, konzerválása jellemző. A modern családterápia segít meghatározni az ilyen fenntartó mechanizmusok okait, és aktív beavatkozás segítségével megszüntetni azokat.
A különféle krízisek hátterében általában valamilyen társas kapcsolati konfliktus húzódik meg. Ennek megfelelően a családterápia módszerével a családot kell befolyásolni; megváltoztatni a kommunikációt, fejleszteni a család tagjainak önismeretét és önértékelését. A gyógyítás tehát az egyént övező társas tér kapcsolati rendszereinek megváltoztatásán alapszik, így a családterápia lehetőséget ad a belső emberi tartalékok feltárására és kifejlődésére.

A családterapeuta elsődlegesen a jelenre és a jövőre összpontosít. Az a feladata, hogy elősegítsen egy új szempontok szerinti viselkedést olyan új megoldásokat kínálva, amelyeket a családtagok nem éreznek teljesen idegennek.

A családterápia az aktív terápiák közé tartozik, azaz a terapeuta nem kiváróan, hanem beavatkozóan viselkedik annak érdekében, hogy elősegítse a résztvevők egymáshoz való viszonyának megváltozását. A családterápia eredményessége az adekvátan alkalmazott módszertől, a családterapeuta személyiségétől, valamint a kellően motivált családtól is függ.
Egy ülés (kezelés) időtartama hosszabb egy átlagos pszichoterápiás óránál, mivel a terapeutának folyamatosan figyelemmel kell kísérnie minden családtag megnyilvánulásait. Egy családterápia általában 10-15 ülésben zajlik, és a családdal egyszerre min. két terapeuta dolgozik. Ha a családtagok beleegyeznek, a probléma megoldását adott esetben szupervíziós team és videokamera is segítheti.

 

A családterápia javallatai

Mivel az egyén szintjén zajló kríziseknek gyakran van családi vetülete is, a családterápia rendkívül hatásos tud lenni az alábbi esetekben: evési zavarok, (bulimia nervosa, anorexia nervosa), szorongásos gyermekkori zavarok, súlyos pszichoszomatikus megbetegedések, munkahely elvesztése, öngyilkossági kísérlet, gyászreakció, szexuális diszfunkciók (párterápia), családi konfliktusok, szenvedélybetegségek (alkoholizmus, narkománia, játékszenvedély), stb. esetén.

 

 

 

Lovas pszichoterápia

Sportpszichológiai tanácsadás