Ács Réka

Ács Réka

Ács Réka pszichológus, képzésben lévő családterapeuta

Ács Réka vagyok, pszichológus, képzésben lévő családterapeuta. Pszichológus diplomámat 2014-ben szereztem meg a Károli Gáspár Református Egyetem klinikai és egészségpszichológia szakirányán.

Már a diplomám megszerzése előtt egyértelművé vált számomra, hogy gyermekeknek, fiataloknak és családoknak szeretnék segítséget, támogatást nyújtani, így mind gyakornokként, mind önkéntesként erre a területre fókuszáltam. Az egyetemi éveket követően lehetőségem nyílt beilleszkedési nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű (elsősorban Autizmus Spektrum Zavarban érintett) kiskamaszokkal, serdülőkkel, fiatal felnőttekkel, valamint családjaikkal együtt dolgozni, és végig kísérni őket egy-egy életszakasz kihívásain. A szülőkkel, szülőcsoportokkal folytatott munka különösen közel áll hozzám. Jelenleg egy pedagógiai szakszolgálatnál nevelési tanácsadás keretén belül nyújtok segítséget családoknak, gyermekeknek, illetve a gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak.

Munkám alapját a rendszerszemlélet jelenti. A család és a párkapcsolat a legmeghatározóbb közösség életünkben, kiemelkedő szerepet játszik személyiségünk fejlődésében, lelki egészségünk megőrzésében. A velünk történő események, átélt érzelmek, élmények kihatnak az egész család, illetve a párkapcsolat működésére, és megfordítva, a családot és párt érintő kérdések is jelentős befolyással bírnak annak minden egyes tagjára nézve.

A család- és párterápia egyszerre biztosít egy szemléletet és egy módszert, mely a felmerülő nehézségeket, elakadásokat a családi kapcsolatokon keresztül vizsgálja. A közös munka során a fókuszt a család vagy pár tagjainak egymásra gyakorolt hatására helyezzük és arra törekszünk, hogy a kapcsolati rendszerben létrejövő problémákat a keletkezésük színterén orvosolhassuk. Az egész család, illetve a pár mindkét tagjának megsegítésével törekszünk elősegíteni a kapcsolatok harmonikusabbá, kiegyensúlyozottabbá válását, meglévő és új megoldási stratégiák felfedezését. A közös munka során elengedhetetlenül fontosnak tartom, hogy a kitűzött célok megvalósulásához vezető út minden egyes lépését a családok, párok egyedi igényeihez, szükségleteihez igazítsuk. Meggyőződésem, hogy mindannyiónkban sokkal több erő, kitartás és megoldás rejlik, mint amit valaha is gondolnánk. A találkozások során nagy hangsúlyt fektetek egy olyan biztonságot jelentő, elfogadó légkör megteremtésére, ahol a dilemmák, küzdelmek megoszthatóvá válnak, és ahol ezekre a rejtett, vagy már ismert, de kihasználatlan erőforrásokra rátalálhatunk.

A család- és párterápiás alkalmakat kettős vezetéssel, Nagy Eszter kolléganőmmel tartjuk (szupervíziós támogatás mellett). Olyan családok vagy párok jelentkezését várjuk, akik az alábbi nehézségek valamelyikében keresnek megoldást:

  • Párkapcsolati problémák (pl. gyakori konfliktusok, elköteleződés, bizalmi kérdések, szexualitás, „vele vagy nélküle" dilemmák)
  • Kommunikációs nehézségek az egyes családtagok között
  • Elhúzódó konfliktusok, gyakori félreértések, viták
  • A gyermekek nevelésével kapcsolatos nehézségek, kérdések
  • Egész családot érintő krízishelyzetek, problémák
  • Életszakaszok változását kísérő elakadások, feszültségek

 

Tanulmányok és fontosabb képzések:

- 2008-2011: Károli Gáspár Református Egyetem - Pszichológia szak - Viselkedéselemző

- 2011-2014: Károli Gáspár Református Egyetem - Pszichológia szak - Okleveles pszichológus (Klinikai és egészségpszichológia szakirány)

- 2011-2012: Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület - Autogén tréning saját élmény és elméleti képzés

- 2012- jelenleg is: Magyar Családterápiás Egyesület: Pár- és családterápiás önismeret, elméleti képzés és szupervízió

- 2019: Vadaskert Alapítvány - Érzelmi és viselkedészavarok kezelése játékterápiával

o 1. modul: Elméleti és módszertani alapismeretek, korai intervenció

o 2. modul: Integratív játékdiagnosztika és játékterápia

- 2019-2020: Magyar Viselkedés-, Kognitív- és Sématerápiás Egyesület - CBT alkalmazása gyermek- és serdülőkorban - Módszertani képzés és szupervízió