Iskolaérettég felmérése

iskola

„A jó kezdet fél siker"

 

A szülőkben gyakorta felmerül a kérdés, hogy csemetéjük vajon elég érett-e már az iskolához? Vajon hogyan fogja viselni az óvodához képest megváltozott körülményeket?

Az ön gyermeke csak akkor lehet iskolaérett, ha testileg és szellemileg, tehát biológiai és pszichológiai szempontból is egyaránt életkorának megfelelően fejlett. Hiszen ahhoz, hogy a tanulás eredményes legyen, az egész személyiségnek iskolaérettnek kell lennie. Gyermekének boldogsága a képességeiben rejlik.

Az iskolaérettség elengedhetetlen feltételei között szerepel a megfelelő testsúly és magasság, a finommozgásokhoz szükséges izmok, csontok kellő állapota, az érzékszervek épsége és a beszéd helyessége. Az értelmi, érzelmi tényezők közül, szükséges a logikus gondolkodás, a kitartó figyelem, megfigyelőképesség, analizáló-szintetizáló képesség, kíváncsiság, tudásvágy, kötelességtudat megfelelő foka. Feltétel továbbá a szocializációs tulajdonságok kellő fejlettsége is (beilleszkedési képesség, közösség elfogadása, viselkedési normák betartása).

Sem pénzzel, sem szeretettel, sem szülői szigorral nem pótolható a négy alapvető funkcióterület fejlettsége, amelyek egész életünket alapvetően meghatározzák.
Ezeken a képességeken múlik az, hogy hogyan teljesít majd az iskolában, kialakul-e tanulási zavar, mennyi ideig köthető le a figyelme, milyen teljesítményt nyújt sportban, a munkahelyén, milyen kapcsolatot alakít ki a többi emberrel, milyen lesz a kézügyessége, mozgás-koordináció.

A pszichológiai feltételek közül fontos a kiegyensúlyozott magatartás önmaga fékezésére és irányítására. Az iskolaérett gyermekre jellemző a monotónia tűrés. Ez az unalmas, egyhangú feladatok elvégzéséhez szükséges. A kiegyensúlyozott érzelmi élettel rendelkező gyermek képes az önuralomra, az iskolához és az osztálytársakhoz, valamint a pedagógushoz való alkalmazkodásra. Igen fontos továbbá a szociális érettség.

 

Az iskolaérettség elengedhetetlen feltétele továbbá az értelmi képességek megfelelő fejlettsége. Az ép értelmű gyermek képes eljutni a konkrét szemléletes tapasztalatoktól, az elvont fogalmakon át a műveletek elvégzésének szintjéig. Még képszerűen gondolkodik, de az elvont gondolkodás alapjainak lerakására is képes. Megteszi az első lépéseket az analízis és a szintézis műveleteinek a terén, vagyis rájön, hogy részekből egészeket alkothat, az egész pedig részekre bontható. Különösen fontos ez az olvasás, írás, számolás tanításában. Ennek birtokában hoz majd létre a betűkből szavakat és azokból mondatokat.

A tanulásnak alapfeltétele a jó kommunikációs készség. Ennek hiányában nem fogja megérteni környezetét, nem lesznek kapcsolatai, kirekesztett és magányos lesz. Ettől függ majd az írásnak és az írásbeli kifejezőkészségnek a milyensége is. Megfelelően kialakított beszéden a helyes hangképzést és az életkornak megfelelő formális és tartalmi fejlettséget értjük. A hangok tisztasága és hibátlan kiejtése jelenti a formai fejlettséget, míg a tartalmi fejlettség pedig a gondolatok, az élmények, az önmagával vagy mással megtörtént események értelmes kifejezésére utal.


Amennyiben bármilyen okból késik a fejlődés, a szülőnek nem szabad gyermekét beiskolázni, hiszen az éretlen gyermekeknek szükségük van egy évre, mely elegendő ahhoz, hogy hátrányukat csökkentsék. Ez alatt az egy év alatt, amíg az óvodába „visszamaradnak", nagyobb lesz az önfegyelmük, munkatempójuk is gyorsulhat, kitartóbb lesz a figyelmük, szókincsük és beszédük gazdagabbá válhat. Fő tevékenységük a játék, sokkal érettebb lesz.

A PszichoFészek pszichológiai magánrendelőben Önöknek lehetősége nyílik arra, hogy egy 2 órás beszélgetés, játék és feladatmegoldás után tiszta képet kapjanak arról, hogy a gyerekük érett-e már az iskolakezdésre vagy nem. Továbbá amennyiben csak bizonyos területeken mutatkozik elmaradás, szakembereink készségesen állnak rendelkezésükre a probléma szakszerű kezelésére.