Életvezetési problémák

Életvezetési tanácsadás, problémák kezeléseÉletünk során számos nehéz időszakot élünk meg. Ezek gyakran átmenetekhez kötődnek, krízisekhez, amelyek magukban hordják a megújulás csíráit, azonban rombolóak is lehetnek. A tinédzserkor, a pályakezdés, a házasság, a gyermek érkezése, a munkahely változtatás, a válás vagy a házastárs halála, és még sok minden más, mind olyan megpróbáltatások, amelyek igénybe veszik lelki erőforrásainkat. Gyakran egyedül ezek az erőforrások kevésnek bizonyulnak, és - kétségbeeséssel járó - válságot élünk át. Problémás élethelyzeteink természetesen különböző féle beavatkozást igényelhetnek. Sok esetben tájékozódási pontokra van szükségünk a választási lehetőségek és azok következményei felől. Érdekek ütközésével találkozunk, azonban reális és határozott döntési lehetőségeink vannak.


Bonyolultabb esetben a helyzet nem látható ilyen tisztán, a lehetőségek bizonytalanok. Nem láthatóak a következmények, a jó és a rossz választások nem különülnek el világosan. Komolyabb esetekben erős érzelmi konfliktusok kísérik a helyzetet. Nagy feszültséget élünk át, nem értjük mi történik és azt sem tudjuk mire vágyunk, vagy ha tudjuk, azokat kivitelezhetetlennek érezzük. Eltávolodtunk a valóságtól, teljes mértékben érzelmeink és irreális vágyaink foglyai vagyunk.

Miben lehet segítségére egy pszichológus?
- megváltoztatni élethelyzetét,
- túljutni lelki válságán,
- visszanyerni lelki egyensúlyát,
- elviselni és orvosolni családi problémáját,
- enyhíteni vagy megoldani munkahelyi konfliktusát,

Kiknek, miben tudunk segíteni?
Amennyiben hosszabb ideje fennálló lelki, életviteli problémája, konfliktusa van, amelynek orvoslása - úgy érzi - meghaladja erejét, valószínűleg szakember segítségét igényli.
Amellett hogy pszichológusaink közvetlenül rendelkezésére állnak pszichológiai tanácsadásban, szeretnénk az ilyen irányú tanácsadást keresőknek megkönnyíteni a megfelelő szakember megtalálását
- kollégáink közül
- másrészt a tágabb pszichológusi közösségből, ha problémájára megfelelőbb szakembert ismerünk.

Mi az életvezetési tanácsadás?
A pszichológus elfogadó, biztonságos légkört teremtve segít a konfliktusos helyzet valamiféle megnyugtató feldolgozásában és rendezésében.
Másik oldalról az önfeltárás már önmagában is feszültség csökkentő lehet. Ezen kívül, az önfeltárási folyamat elvezet az érzelmek egyre jobb tisztázásához, és a helyzet reálisabb értékeléséhez. Ezután képessé válhatunk új nézőpontok kialakítására is. A problémák szükségletté való átalakítása után következik a célok megfogalmazása, aminek elengedhetetlen kritériuma a vágyak és a valóság (képességek, lehetőségek) összehangolása, hogy reális célokat tűzhessünk ki.
Végül a célok eléréséhez hozzásegítő belső feladatok megvalósítása következik, azaz a szükséges képességeket próbáljuk elsajátítani és gyakorolni. Ilyenek lehetnek például: a problémás helyzetek korai felismerése, kommunikációs fogások, önnyugtató stratégiák, stb.


A tanácsadási folyamat egy modellje:


elfogadó, biztonságos légkör
nyíl
páciens önfeltárása
nyíl
érzelmek egyre jobb tisztázása
nyíl
irracionális hiedelmek, sémák felismerése
nyíl
helyzet reálisabb értékelése
nyíl
problémák szükségletté alakítása (mire vágyom? mit szeretnék elérni?)
nyíl
célok megfogalmazása
nyíl
alternatív, racionális gondolatok, sémák kialakítása
nyíl
szükséges képességek elsajátítása és gyakorlása


Mikor javasolt az életvezetési tanácsadás?
Abban az esetben, ha egy probléma olyan jelentőssé válik, hogy - bármilyen szempontból - zavarja életvitelünket. Ha rossz hangulatunk miatt jó ideje nehezünkre esik kikelni az ágyból, vagy a munkahelyi stressz miatt tartósan nem tudunk kikapcsolni, esetleg aludni sem, valószínűleg tanácsadói segítségre van szükségünk.


Miért szükséges ehhez pszichológus?
A pszichológus különbözik a minket - még oly szívesen is - meghallgató barátainktól, szüleinktől. Nem érintett a problémában, kívülről, objektíven tud a helyzetre tekinteni. Osztatlan figyelmet ad, így olyan érzelmek is a felszínre kerülhetnek, amelyekről talán maga a páciens sem tudott.


A tanácsadó gyakran tükrözi a páciens szavait, mondatait, emiatt a személy egyre árnyaltabban képes megfogalmazni problémáját. Eközben, és ez a tanácsadás egyik legfontosabb hozománya, csökken a személy feszültsége.


Felhasznált irodalom: Bp. 1994.; Wiegersma, S.: Hogyan adjunk pszichológiai tanácsot. in: Ritoók P.-né-G. Tóth M. (szerk.): Pályalélektan. Bp. 1994.