Csécsy Vera

Csécsy Vera

Csécsy Vera pszichológus

Rendelési idők:

VI.kerület Eötvös utca 24
hétfő, szerda 7.00-22.00

Online foglalás VI. kerület

 

--for english below- auf deutsch unten-para español abajo--

 

Csécsy Vera vagyok, pszichológus. A tanácsadói munkám során igyekszem ráhangolódni az Ön szubjektív élményvilágára, átérezni és megérteni aktuálisan milyen nehézségekkel küzd. Egy bizalommal teli légkör lehetőséget teremt az Ön félelmeinek és vágyainak kibontakozására, melyeknek az eredetét feltárva közösen dolgozunk a hosszútávú jótékony változás elérésén.

Szemléletmódomban elsősorban a pszichodinamikus és holisztikus megközelítések dominálnak, de szeretettel alkalmazok kognitív viselkedésterápiás és pszichodramatikus elemeket, relaxációs technikákat is (pl. mindfulness) - ezeket mindig az Ön sajátos igényeihez és problémaköréhez igazítva.

A pszichológus diplomámat az ELTE Pszichológia szakán szereztem, de az egyetemi éveim alatt tanultam külföldön is (Universität Wien, Universidad de Barcelona). Mélyebb önismeretre többek közt pszichodráma csoporton és autogén tréningen tettem szert.

Jelenleg börtönpszichológusként dolgozom, ahol a fogvatartottak pszichés gondozása folyamán összetett problémákkal és rendkívül nehéz életutakkal találkozom. Főbb feladataim a krízisintervenció, szuicid prevenció, stresszkezelés, egyéni és csoportos foglalkozások vezetése stb.

 

Amiben segíthetek:

- életvezetési gondok, érzelmileg megterhelt helyzetek, stresszkezelés

-munkahelyi vagy családi konfliktusok

-párkapcsolat, szexualitás

-önismereti kérdések, önértékelési problémák

-szülés, születés témakörei (pl. gyermekvállalás, várandósgondozás, baba-mama kapcsolat)

 

Angol, német és spanyol nyelven is várom a jelentkezőket!

 

My name is Vera Csécsy and I am a Psychologist. During consultancy I intend to connect with you in a clear and honest way, so that your fears and worries can come to sunlight in an acceptive, trustful environment. We will look deeper into your concerns in order to understand your true motives behind, so that you can achieve a long-term positive change in your life, as you desire.

My professional approach is more psychodynamical and holistic, meanwhile, depending on your personality I also enjoy using relaxation techniques, cognitive behavioral and psychodramatical elements too.

I finished my diploma at ELTE and currently I work as a prison psychologist. During my daily work I deal with prisoners with very severe and complex mental problems, such as extrem stress, substance abuse, suicideal thoughts or any kind of crisis.

Problems I may help you with:

- dealing with stressful situations, decisions

- conflicts in your family or workplace

- relationships, sexuality

- self-esteem, self-efficacy

- questions around pregnancy

 

 

Mein Name ist Vera Csécsy und ich bin Psychologin. Während der Beratung möchte ich mich klar und ehrlich mit Ihnen in Verbindung setzen, damit Ihre Ängste und Sorgen in einem akzeptablen, vertrauensvollen Umfeld ans Sonnenlicht kommen können. Wir werden uns eingehender mit Ihren Anliegen befassen, um Ihre wahren Hintergründe zu verstehen, damit Sie eine langfristige positive Veränderung in Ihrem Leben erreichen können, wie Sie es wünschen.

Mein professioneller Ansatz ist psychodynamischer und ganzheitlicher. Abhängig von Ihrer Persönlichkeit verwende ich auch gerne Entspannungstechniken, kognitive Verhaltens- und psychodramatische Elemente.

Ich habe mein Diplom bei ELTE abgeschlossen, aber früher habe ich auch im Ausland studiert (Universität Wien, Universidad de Barcelona). Derzeit arbeite ich als Gefängnispsychologin. Während meiner täglichen Arbeit beschäftige ich mich mit Gefangenen mit sehr schweren und komplexen psychischen Problemen, wie extremem Stress, Drogenmissbrauch, Selbstmordgedanken oder jeder Art von Krise.

Probleme, bei denen ich Ihnen helfen kann:

- Umgang mit Stresssituationen, Entscheidungen

- Konflikte in Ihrer Familie oder am Arbeitsplatz

- Beziehungen, Sexualität

- Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit

- Fragen rund um die Schwangerschaft

 

 

Mi nombre es Vera Csécsy y soy psicóloga. Durante la consultoría, pretendo conectarme con Usted de manera clara y honesta, para que sus temores y preocupaciones puedan salir a la luz del sol en un ambiente de confianza y aceptación. Analizaremos más profundamente sus inquietudes para comprender sus verdaderos motivos detrás, para que pueda lograr un cambio positivo a largo plazo en su vida, según lo desee.

Mi enfoque profesional es más psicodinámico y holístico, mientras que, dependiendo de su personalidad, también disfruto usando técnicas de relajación, elementos cognitivos conductuales y psicodramáticos.

Terminé mi diploma en ELTE y actualmente trabajo como psicóloga de la prisión. Durante mi trabajo diario trato con presos con problemas mentales muy severos y complejos, como estrés extremo, abuso de sustancias, pensamientos suicidas o cualquier tipo de crisis.

Problemas con los que puedo ayudarlo:

- lidiar con situaciones estresantes, decisiones

- conflictos en su familia o lugar de trabajo

- relaciones, sexualidad

- autoestima, autoeficacia

- preguntas sobre el embarazo