Juhos Melanie Laura

Juhos Melanie Laura

Juhos Melanie Laura pszichológus, óvoda- és iskola-szakpszichológus, képzésben lévő család- és párterapeuta

Rendelési idők:

XI. kerület: hétfő: 13:00 - 21:00, péntek: 08:00 - 16:00

Online foglalás XI. kerület

Tanulmányaimat az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végeztem, majd óvodapszichológusként négy éven keresztül támogattam az általam ellátott intézményekbe járó gyerekeket, szüleiket, valamint óvodapedagógus kollégáimat a mindennapi nehézségeikben és elakadásaikban. Munkám során sokszor megtapasztaltam, hogy a gyerekek nehézségei legtöbbször nem csak önmagukban jelennek meg, hanem szoros összefüggésben állnak a családi és intézményi környezetük jellegzetességeivel, ezért elkezdtem egyre nagyobb figyelmet szentelni ezek megértésére és kezelésére. A szakmai ismereteim bővítése érdekében elvégeztem az ELTE pedagógiai szakpszichológus szakirányú továbbképzését, és megkezdtem a Magyar Családterápiás Egyesület család- és párterápiás képzését, ahol jelenleg a szupervíziós fázisban tartok. 

Magánrendelésem keretében elsősorban az óvodás és kisiskolás gyerekek nehézségeiben, valamint a családjaikban felmerülő elakadásokban igyekszem segítséget nyújtani a pszichológiai tanácsadás eszközeivel. A szülőkkel folytatott beszélgetések során komplexen, rendszerszeméletű megközelítésben igyekszem feltárni és megérteni a fennálló problémák okait, majd a közös gondolkodás során segítek megtalálni a családhoz legjobban illeszkedő megoldási módokat. A gyerekekkel való munkában a korosztályhoz illeszkedő  rajzos-játékos technikákkal igyekszem megismerni a nehézségeik hátterét, az erősségeiket, és az adott problémával kapcsolatos megéléseiket, majd a tapasztalataimat a folyamatba visszaforgatva teret adni önmaguk kifejezésére, a feszültségeik levezetésére, és önbizalmuk megerősítésére.

A kisebb gyerekek mellett szívesen fogadok kisebb elakadásokkal, beilleszkedési vagy tanulási nehézségekkel küzdő, pályaválasztás előtt álló, vagy az önismeretüket mélyíteni vágyó serdülőket is, akikkel a megismerkedést követően közösen választjuk ki az ülések fókuszában álló témákat, és az alkalmazott módszereket, technikákat. Ebben a korosztályban már nagyobb teret kap a beszélgetés, a felmerülő helyzetek értelmezése, és az önreflexió, de időről időre a játékos és rajzos technikák is előkerülnek, amelyek segítenek felidézni a gyermekkor önfeledtségét, és egy másik nézőpontból rátekinteni a helyzetükre.

A családok egészét érintő nehézségek, és párkapcsolati problémák enyhítése céljából több kollégámmal közösen páros vezetésű család- és párterápiás üléseket is tartunk. ok több kollégámmal. Ezekben a folyamatokban a rendszerszemlélet segítségével igyekszünk megérteni az érintettek közötti interakciókat, feltárni a háttérben meghúzódó szándékokat és érzéseket, majd ezek tudatosításával és átalakításával segíteni az érintetteket a harmonikusabb és örömtelibb légkör megteremtésében. Azokban az esetekben, amikor a család vagy a pár számára az elválás jelenti az egyetlen járható utat, abban segítjük őket, hogy ezt békés módon, egymásra figyelve, és egymást támogatva tudják megvalósítani.

Munkámat rendszeres szupervízió mellett végzem.

Mivel fordulhatnak hozzám?
    • Szülők: nevelési kérdésekben (pl. napirend, szabályok, digitáliseszköz-használat); a család életében bekövetkezett vagy tervezett nagyobb változások esetén (pl. költözés, válás, testvér születése, hozzátartozó halála); szülői aggodalmakkal, bizonytalansággal, kimerültséggel kapcsolatban; étkezéssel, alvással, szobatisztasággal kapcsolatos nehézségekkel.
    • Gyerekek: óvodai és iskolai gondokkal (pl. nehéz elválás, beilleszkedési gondok, társas konfliktusok, tanulási nehézségek); gyermekkori szorongással és agresszióval; a viselkedés váratlan megváltozása esetén.
    • Serdülők: kisebb elakadásokkal; beilleszkedési nehézségekkel; tanulási problémákkal; pályaválasztási kérdésekkel; családi konfliktusok esetén; önbizalom erősítése és az önismeret mélyítése céljából.