Krúdy Emese

Krúdy Emese

Krúdy Emese okleveles viselkedéselemző (pszichológus alapszak), képzésben lévő pár- és családterapeuta, életvezetési coach

Rendelési idők:

XII. kerület: szerda: 13:30 - 15:00, péntek: 12:30 - 14:00

A Károli Gáspár Egyetemen szereztem a viselkedéselemző diplomámat (pszichológia alapszak), jelenleg a Debreceni Egyetemen Tanácsadás és iskolapszichológia szakirányon végzem a pszichológus mesterképzésemet. Az Egyetemmel párhuzamosan a Magyar Családterápiás Egyesület négyéves család- és párterapeuta szakmaspecifikus képzését végzem. Jelenleg Dr. Tóth Nárcisz kollégámmal közösen végzünk pár- és családterápiát Dr. Barát Katalin pszichiáter és kiképző családterapeuta szupervíziója mellett. 


Bölcsőde pszichológusi munkámban a játékterápiás ismereteim mellett legfőképpen a rendszerszemléletet alkalmazom, hiszen a kisgyermekek fejlődési- és magatartási eltérései ugyanúgy oda-vissza hatnak a bölcsődei csoporttagokra (csoporttársak, kisgyermeknevelők), mint a közvetlen családtagokra (szülők, testvérek, nagyszülők). Szülőkonzultáció keretében anyukákkal, apukákkal és szülőpárokkal is dolgozom, ezen felül a kisgyermeknevelők kommunikációjában, önmagukért való kiállásukban (asszertív kommunikáció), és a kiégés elkerülésében nyújtok segítséget egyéni konzultációk vagy csoportos tréningek során. 
A szülők, családok segítését már a pszichológus képzésem előtt is fontosnak tartottam, mivel létrehoztam egy szülőket segítő civil szervezetet, ahol a témában jártas szakértőkkel olyan előadásokat tartottunk, amelyek a kisgyermekes szülők mindennapjainak nehézségeiről szólt közérthetően, de szakmailag megalapozottan, sok gyakorlati megoldással kiegészítve.
Mindemelett életvezetési coachként támogatom a párkapcsolati nehézségekkel, szülő-gyermek problémával, munkahelyi elakadásokkal, életvezetési gondokkal hozzám fordulókat. 

Szülőkonzultációra várom okleveles viselkedéselemzőként a szülőket, vagy akár a szülőpárokat is közösen. Témák: kisgyermekkori szokásokkal kapcsolatos kérdések, nehézségek, mint bölcsődei- és óvodai beszoktatás, agresszivitás, viselkedésváltozás, szobatisztaság, válás esetén előforduló magatartási nehézség, videónézéssel/kütyüzéssel kapcsolatos határszabás, stb..

A szülőkonzultáció nem terápia, hanem segítő beszélgetés, amely általában 3-5 alkalomból áll. Ennek során átbeszéljük a felmerülő gondokat, nyugodtan feltehetik a kérdéseiket és amennyiben szükséges, egyénre szabott, gyakorlati lépések közös megtervezésével tudom támogatni a változást.

Amivel hozzánk fordulhatnak a pár- és családterápia során:
Párterápia során:
•Szülőkről való leválás, eltérő elképzelések az együttélés/házasság során 
•Eltérő családi mintákból adódó feszültségek az együttélés kapcsán
•Kommunikációs problémák (elhallgatás, kitörő indulatok), érzelmek kezelése a párkapcsolatban (ordibálás, veszekedés, érzelmi bántalmazás)
•Intimitás hiánya, kötődési problémák megléte
•Gyermekvállalással kapcsolatos ellentétek
•Gyermekszülés után felmerülő párkapcsolati konfliktusok, feszültségek
•Életközép válság, kapuzárási pánik 
•„Kiüresedett fészek” szindróma (gyermekek családi otthonból való kirepülése utáni érzelmi eltávolodás a házastársak között)
•Idősebb hozzátartozó ápolásából, ellátásából adódó nézeteltérés

Családterápia során:
•Gyereknevelési nehézségek (több emberes baba, eltérő fejlődésű gyermek, támogatás hiánya, szerepekből adódó felborult egyensúly, eltérő nevelési elvek, stb.)
•Kisgyermekek iskolakezdésével, tanulási nehézségeivel kapcsolatos állandó viták, feszültségek hosszú távú fennmaradása
•Az eltérő fejlődésű kisgyerme(ke)kkel való együttélés nehézségei, tágabb környezet elutasító magatartása miatti elszigetelődés
•Az atipikus fejlődésű gyermek diagnózisának feldolgozási nehézsége, az egészséges gyermek jövőkép elgyászolása
•Kamasz gyerekekkel kapcsolatos családi egyensúly felborulása
•LMBTQ+ gyermek coming out-ját követő tanácstalanság, kilátástalanság
•Szülő(k) életközép válsága, kapuzárási pánik
•Megcsalásból, érzelmi elhidegülésből adódó eltávolodás
•Családtag, barát elvesztéséből adódó kilátástalanság

 

Érdeklődési területeim, szakmai továbbképzéseim:
 Alkalmazott meseterápia – Vadaskert Alapítvány, 2023. július 
 Narratív terápia: Mark Hayward - Magyar Családterápiás Egyesület, 2022. június 
 Párkapcsolat és trauma – dr. Moretti Magdolna, Magyar Családterápiás Egyesület, 2022. november 
„Túl jó szülő” - Magyar Családterápiás Egyesület, 2022. május 
 Autizmus a családban – Magyar Családterápiás Egyesület, 2022. március 
 Játékterápia 2. modul: Érzelmi- és viselkedészavarok kezelése játékterápiával: Játékdiagnosztikai és játékterápiás módszerek – Vadaskert Alapítvány,     2021. október 
 Játékterápia 1. modul - Érzelmi és viselkedészavarok kezelése játékterápiával: A korai kapcsolati traumatizáció. Korai játékos interakciók elemzése –   Vadaskert Alapítvány, 2022. április 
 Játékterápia 0. modul - Bevezetés a játékterápiába – Vadaskert Alapítvány, 2021. március 
 Korai intervenció és az autizmus korai tünetei és fejlesztése - Vadaskert Alapítvány, 2021. március 
 Pszichotikus- és schizophren családok - Magyar Családterápiás Egyesület, 2020. október