Lázár Nóra

Lázár Nóra

Lázár Nóra mentálhigiénés segítő szakember, képzésben lévő családterapeuta, szupervízor

Mentálhigiénés szakemberként a hozzám fordulókhoz szívesen társulok életvezetési elakadások feloldásában, új megoldási módok, utak keresésében. Életünk folyamán vannak olyan kiszámítható változások, amelyek az életkori változásokhoz köthető fejlődési krízisek, mint például a serdülőkor, az életközép, vagy az időskor.
Vannak azonban nem kiszámítható változások: a válás, munkanélküliség, baleset, vagy a hirtelen haláleset. Ezek az életesemények komoly lelki megterhelést okoznak az egyénnek, a családnak és új készségek és megoldások kialakítását igénylik. Ezekben a kisebb-nagyobb megtorpanásokban, krízisekben szeretnék segítséget nyújtani. A tudásom és tapasztalataim alapján hiszem, hogy mindenki rendelkezik rejtett erőforrásokkal, amire építeni lehet. Útitárs lehetek az új utak keresésében vagy a régi forgatókönyv „leporolásában”. Közös munkánk során célunk, hogy sikerüljön az egyéneknek és a családoknak, a megküzdési stratégiáin változtatni, és ezáltal az új helyzetekhez rugalmasan alkalmazkodni.

Pár és családterápiában rendszerszemléletű megközelítésben dolgozom együtt egy kolleganőmmel. Ez azt jelenti, hogy a hozzánk forduló családok problémáit, elakadásait a személyek közötti kapcsolatok összefüggésében próbáljuk megérteni, és érünk el változást a családtagok aktív részvételével.
A családokra, mint rendszerre - a határok, szerepek, szabályok, hierarchia, cirkularitás - szempontjából nézünk rá és a változáshoz szükséges beavatkozásokat alkalmazunk. A sikeres terápiás folyamathoz szükséges a családtagok motivációja és elköteleződése. Párterápiában a partnerek egymás irányában megélt érzéseit, élményeit igyekszünk megérteni, feltárni. Ennek hatására olyan változási folyamat indul el, melyben a párok mélyebb érzései, szükségletei felszínre kerülnek. Ezáltal egymás iránt mélyebb megértést élnek át, szövetségesekké tudnak válni a változás folyamatában, és egyben saját szükségleteikre is jobb rálátást nyernek.


Szupervízorként segítő szakembereknek, vezetőknek, csoportoknak vállalom a szakmai segítését.
Segítő szakemberként én is része vagyok a folyamatnak és egyben felelőse is. A hitelesség fontos szakmai értéket képvisel számomra, ezt igyekszem a szupervíziós térben is megteremteni és fókuszban tartani, a szupervizált és a kliens kapcsolatában. A szupervízió egyénileg és csoportban a reflektív élményfeldolgozás lehetőségét biztosítja, és a párhuzamos folyamatok megjelenésének lehetséges színtere. A szupervizált munkafolyamat (kliens, csoport kapcsolatának) szövete, a tudatos és tudattalan szinteken zajló konfliktusok feltárására és megértésére irányul.

A kiégés, az egyik legnehezebben kezelhető krízis. Tartós érzelmi megterhelések, stresszek kapcsán fellépő fizikai, érzelmi, mentális kimerülést jelent. Tünetek lehetnek fizikaiak (krónikus fáradtság, fejfájás, alvászavar), érzelmi életet érintő (érzelmi kimerültség, empátiás készség beszűkülése), de jellemző a negatív önértékelés, depresszív hangulat, reménytelenség érzése, csökkent teljesítmény. A szupervízió egy lehetséges eszköz a folyamat megállítására, a kiégés csökkentésére, de olykor már javallott az egyéni terápia igénybevétele.


Az elmúlt években eredményesen segítettem


•    egyéni és párkapcsolati krízishelyzetekben
•    válás körüli helyzetekben
•    életszakasz változások nehézségeinél
•    kisgyermeket nevelő családok életvezetési nehézségeinél
•    családi konfliktusoknál
•    gyermekkel, gyermekneveléssel kapcsolatos problémáknál
•    önértékelési nehézségeknél
•    egyéni és csoportos szupervízió
•    vezetők részére szervezett egyéni/csoportos szupervízió