Nagy-Balóné Mogyorós Vera

Nagy-Balóné Mogyorós Vera

Nagy-Balóné Mogyorós Vera klinikai szakpszichológus és mentálhigiénés szakember, pár- és családterapeuta

Rendelési idők:

XII. kerület: csütörtök: 08:30 - 12:30

Online foglalás XII. kerület

2000-ben végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem pszichológia szakán.
2004-ben a Semmelweis Egyetemen Klinikai pszichológusi szakvizsgát tettem.
2007-ben Pár- és családterapeuta címet szereztem a Magyar Családterápiás Egyesületnél.
2008-ban Katathym Imaginatív Pszichoterápiás képzést végeztem az Integratív Pszichoterápiás Egyesületnél.
2023 Regressziós technikák disszociatív zavarok kezelésében képzés a Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesületnél.

22 éve dolgozom fiatalokkal, szüleikkel és családjaikkal. 8 évig dolgoztam egy gyermek- és ifjúsági pszichoterápiás szakambullancián. Magánrendelésemen 6. éve segítem a hozzám forduló felnőtteket is.

Komplex integratív szemléletem
Alapvetően rendszerszemléletben gondolkozom, hiszen mindannyian kisebb-nagyobb rendszerek tagjai vagyunk, melyek akarva-akaratlanul befolyásolják életünk alakulását. Pszichodinamikus szemléletem a problémák gyökereinek feltárására fókuszál. A feltárás során meg kell ismernünk lelkünk tudattalan tartalmait is, ami nem könnyű, de a relaxációs módszerek, a rendkívül izgalmas katathym imaginációs pszichoterápia, valamint a  regressziós technikák hatékonyan segítenek minket  a múlt nehézségeinek megértésben, feldolgozásában.
A KIP módszer mélylélektani, analitikus alapokon nyugvó terápiás eljárás. Abból indul ki, hogy a relaxált tudatállapotban megjelenő képek a személy tudattalanjának, tudatalatti konfliktusainak, problémáinak szimbolizációi. A képek által a felszínre, a tudatközelbe lehet emelni mélyen gyökerező félelmeket, vágyakat, indulatokat, elfojtott lelki tartalmakat. Ez aztán lehetővé teszi a tudatos szinten a további feldolgozást, mely a megértés, a belátás és a változás irányába való elmozduláshoz vezet. A KIP a személyiség mélyrétegeit mozgatja meg, és olyan tartományokhoz fér hozzá gyógyító módon, ahová a verbalitásra alapozott terápiás eszközök nem nyernek bebocsátást. A lelki képek megélése, megfigyelése, alakulása során, azok feldolgozásával és integrálásával vezet az út a gyógyuláshoz a terápiás folyamatban.
Speciális területem a serdülőkori és fiatal felnőttkori életciklusváltásokkal járó nehézségek, elakadások kezelése. Ezek az életciklusok mérföldköveket jelentenek az egészséges személyiségfejlődés, az autonóm, önazonos, érett felnőtté válás folyamatában. Az önismereti munka végigkíséri életünket, mindig tanulunk, mindig tapasztalunk, kapcsolatokat teremtünk, és veszteségeket élünk át, keressük magunkat, próbáljuk nemcsak megélni, hanem megérteni is saját érzéseinket. Mindez a fiatalok számára nagyon izgalmas, de egyben küzdelmes, néha ijesztő feladat. Az identitáskeresés, a pályaválasztás, a leválás, az önállósodás, a párválasztás, a családalapítás mind specifikus nehézségei ezeknek az életciklusoknak.

Szeretettel várom klienseimet, akik:

    • mélyebb önismeretre vágynak
    • keresik saját identitásukat
    • elakadtak a pályaválasztásban
    • nehezen illeszkednek  a kortárs közösségükhöz
    • esetleg kapcsolati problémákkal küzdenek
    • nehéznek érzik a szülőktől való leválást
    • úgy érzik elakadtak a felnőtté válás folyamatában
    • az új életszakaszba lépve bizonytalságot, aggodalmat, szorongást élnek át
    • új szerepek, új kihívások előtt állnak
    • önértékelési problémákkal küzdenek
    • életvezetési problémákba ütköztek
    • fiatal szülőként gyermeknevelési kérdéseik, problémáik vannak
    • Gyermekkori tünetek, melyekkel hozzám fordulhatnak: étkezéssel, alvással, szobatisztasággal kapcsolatos problémák; szeparációs szorongás, testvérféltékenység, pszichoszomatikus tünetek, szorongásos tünetek, beilleszkedési nehézségek; indulatkezelési nehézségek

Tanulmányok:
2000 Eötvös Loránd Tudományegyetem okleveles pszichológus és középiskolai pszichológia tanár
2004 Semelweis Egyetemen Gyermek- és ifjúsági Klinikai pszichológus és mentálhigiénés szakember cím
2007 Magyar Családterápiás Egyesület Pár- és családterapeuta cím
2008 Katathym Imaginatív Pszichoterápiás képzés (Integratív Pszichoterápiás Egyesületnél)
2023 Regressziós technikák  disszociatív zavarok kezelésében  (Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület)
Géniusz Képzés
WJ IE Examiner
Autogén tréning alapfokú ismeretek (ELTE)
Óvodás és kisiskolás korú gyermekek kortárs közösségben tapasztalható magatartásproblémáinak hatékony megoldási stratégiái (Vadaskert Alapítvány)
A hiperaktivitás-figyelemzavar viselkedésterápiája (Vadaskert Alapítvány)
Winnicott-féle firka-játék technika (Gárdos Katalin)
Gyermekkori depresszió és szorongás kognitív-viselkedésterápiája (Vadaskert Alapítvány)
A társas kirekesztettség csökkentése és önvédelmi stratégiák gyermekek számára. A „COOL-élés törvényei” szociális készség fejlesztő tréning (Vadaskert Alapítvány)
Négyüléses serdülő konzultáció (Saját Úton Alapítvány)
Nemzetközi ENABLE Anti Bullying képzés (Oktatási Hivatal)